Slesvig-Holsten-Gottorp

Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp opstod fra 1544, hvor Christian 3. delte hertugdømmerne i en kongelig og en hertugelig del, hvor sidstnævnte tilfaldt hans brødre og deres efterkommere, hvoraf en del har benyttet sig af den medfølgende møntret.

Ovenstående våbenskjold er fra Hertug Friedrich 3. (1616-1659). Ud over (bla.) Slesvigs to løver og Holstens nældeblad ses Norges løve, idet de Slesvig-Holsten-Gottorpske grever gjorde arvekrav på Norge.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Hertuglisten ser i øvrigt ud som følger (hertuger, fra hvem der ikke kendes hertugelige mønter er markeret med * ; en del familiemedlemmer var biskopper i Lübeck og Bremen og var i denne egenskab møntudstedere. Disse mønter er ikke medtaget her):

Hertugdømmet undergik i løbet af historien betydelige geografiske ændringer. Selve Gottorp slot blev 1713 kgl. dansk slot og senere i Store nordiske Krig (1721) erobrede Frederik 4. de slesvigske dele af gottorpernes besiddelser. Væsentlige dele af det gottorpske krigsbytte kan stadig ses på danske museer, specielt på Frederiksborg slot, Hillerød.

I 1773 overgik resten af Hertugdømmet til den danske krone.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside