Frovin Sieg (1924-2003)

af Enrico Schou

Frovin Sieg blev født i Aasted den 23. juli 1924 i Nordsalling ca. 8 km øst for Glyngøre. Allerede i sine skoleår var han ivrig møntsamler og samleriet fortsatte efter at han som 18-årig kom i lære som maskinarbejder. Efter han blev udlært som maskinarbejder, rejste han som ganske ung mand til Norge, hvor han fortsatte sit virke. De følgende år opholdt han sig i Grønland sammen med sin hustru Birgit Sieg og alt imens tiden gik, fortsatte han med at samle mønter og andre interessante effekter. Frovin Sieg havde i nogle år arbejdet med tanken om, at lave en samlet oversigt over de nyere danske mønter med dertil hørende priser og i 1968 havde han samlet så mange oplysninger, at han følte sig i stand til at realisere sine drømme om at udgive et møntkatalog. Det første møntkatalog blev taget vel imod, og det viste sig hurtig at blive et af hovedreferenceværkerne indenfor dansk møntlitteratur, idet det nu var muligt for samlerne, at prissætte deres mønter. 1968 skulle samtidig blive året hvor Frovin Sieg sammen med sin hustru Birgit, bosatte sig i Ulbjerg ca. 20 nordøst for Skive. De købte de to bygninger, der tidligere havde udgjort byens skole. Igennem 30 år drev de egen virksomhed.

Selvom meget af tiden gik med mønter, var der også tid til at pleje det oprindelige hverv som maskinarbejder. Frovin Sieg benyttede uddannelsen til at udtænke specialkonstruerede maskiner, der kunne producere mapper til brug for samlerne. Blandt de mest kendte ting er vel nok de trefløjede røde møntalbum med udstansninger til danske mønter fra 1874 og frem til 1989. De blev produceret til alle danske pålydende værdier samt til jubilæumsmønter. Med tiden kom også Siegs møntsæt, der dog senere fik konkurrence af Den Kgl. Mønts officielle møntsæt. I 1990 besluttede Frovin Sieg at stoppe med redaktionen og udgivelse af Siegs Møntkataloger, og rettighederne overgik efterfølgende til Pilegaard i Aalborg. Pilegaard har herefter forsat udgivelsen af denne klassiker indenfor dansk møntlitteratur. Frovin Sieg var ikke alene bare samler og erhvervsdrivende. I slutningen af 1970’erne var han initiativtager til oprettelse af Lokal Historisk Arkiv i Ulbjerg. Frovin Sieg boede indtil sin død den 5. december 2003 i Møldrup og efterlader foruden hustruen Birgit Sieg også datteren Dagmar Sieg.

Mønt– og Medaillesamlerforeningen i Aarhus stift ærede Frovin Sieg med at holde 1 minuts stilhed ved foreningens medlemsmøde den 6. januar 2003 og vore tanker skal efterfølgende gå til Birgit Sieg samt datteren Dagmar.

— Æret være hans minde.—

Forlagsudgivelser

Fra Sieg’s Forlag er der udover de årlige referenceværker Sieg’s Møntkatalog og Sieg’s Seddelkatalog for henholdsvis Danmark og Norge, udgivet et ganske pænt antal publikationer. Nedenfor ses et uddrag af disse.

Kilde: Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift's medlemsblad - nr. 317 - februar 2004 - 32. Årgang.


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt