Slesvig-Holsten

Eksistensen af hertugelige mønter i Slesvig-Holsten skyldes det middelalderlige forhold, at den danske konge ofte udnævnte familiemedlemmer til Slesvig-Holstenske hertuger - med dermed følgende møntret. Dette førte på længere sigt til fatale modsætningsforhold mellem konge og hertuger. En stamtavle vil bedre end mange ord anskueliggøre problematikken.

De hertug- og grevelinier, der har udmøntet i Slesvig-Holsten er:

Desuden har nogle af familiemedlemmerne ladet udmønte i egenskab af biskopper. Disse udmøntninger er ikke dækket i Dansk Mønt.

Yderligere forefindes mønter slået af den holstenske adelsslægt Rantzau.

Illustrationen viser Christian 1.'s hertugelige våben fra Slesvig-Holsten 1460-1481. Her ses de oldenborgske bjælker samt Slesvigs to løver og Holstens nældeblad. Imidlertid er våbenskjoldet formentlig langt yngre (1800-tallet) end det giver sig ud for - fx. har våbnet lukket krone, der først kom på mode i 1600-tallet!

En helt anden historie er de mønter, som den slesvig-holstenske oprørsregering lod præge i Altona under Treårskrigen 1848-50.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt