KLIK for forstørrelse!

Sønderborg-Nordborg-Glücksborg-Plön

Hertugdømmet Sønderborg-Nordborg-Glücksborg-Plön opstod da Frederik 2. 1564 gjorde sin lillebror Hans (Johan) den Yngre til hertug af Sønderborg - hvor han slog mønt - med tilhørende landområder i Slesvig og Holsten (Als, Ærø, Sundeved og Plön, svarende til en tredjedel af de kongelige dele af hertugdømmerne - hertil kom 1582 yderligere Reinfeld og Ruhe klostre - sidstnævnte blev nedrevet for at give plads for Glücksborg slot).

Illustrationen viser en 2 skilling lybsk (Storgaard nr. 4) med det holstenske nældeblad. Indskriften ERWE ZV NORWE viser i øvrigt, at Hans gjorde arvekrav på Norge.

Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

Hertug Hans den Yngre bestred hertugdømmet 1564-1622 og opdelte det testamentarisk i 5 mindre (skema gengivet efter Erik Storgaard):

Ærø Sønderborg Nordborg Glücksborg Plön
Christian 1622-1633 ugift Alexander 1622-1627 Johan Adolf 1622-1624 Philipp 1622-1663 Joachim Ernst 1622-1671
Blev 1633 delt mellem brødrene Johan Christian 1627-1653 Friedrich 1624-1658 Christian 1663-1698 Johan Adolf 1671-1704 og hans enke 1704-1722
Christian Adolf 1653-1667 Johan Bogislav 1658-1669 Philipp Ernst 1698-1729 Friedrich Karl 1729-1761
1667 tilfaldt hertugdømmet den danske krone 1669 tilfaldt hertugdømmet den danske krone Friedrich 1729-1766 1761 tilfaldt hertugdømmet den danske krone
Friedrich Heinrich 1766-1779
1779 tilfaldt hertugdømmet den danske krone


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt