Fra Abel til Erik Plovpenning til Valdemar Sejr

af Jørgen Sømod

Chr. Ramus og Ole Devegge lod i deres ufuldendte møntværk på tavle XXIV to særdeles sjældne mønter føre sammen. De opførtes som biskoppelige mønter præget i kong Abels regeringstid.

Den ene viser på forsiden et portræt af en konge, den anden en kongekrone hvorunder O. Begge har på bagsiden et bispekors.

Mønten med kongekronen lod P. Hauberg i 1884 katalogisere som værende fra Erik Plovpenning, præget i Slesvig. Det skete helt og aldeles ud fra en stilistisk vurdering. Den anden, den med portrættet fandt ikke vej til hans afhandling. Om det var fordi, han da mente, den tilhørte en tidligere periode eller om han simpelthen glemte den, får vi aldrig at vide.

Mønterne fra den tidligere periode 1146-1241, katalogiserede han i 1906. Der findes mønten heller ikke. Hauberg har imidlertid kendt mønten, idet han selv ejede et eksemplar, der som en mønt fra Erik Plovpenning, Slesvig solgtes på hans auktion i 1929 som nr. 1691. Denne meget sjældne mønt er iøvrigt bemærkelsesværdig ved at et eksemplar er nævnt allerede i Johs. Mules katalog fra 1670. I 1900-tallet er ved fund fremkommet nogle yderligere eksemplarer; de er af Georg Galster henført til Erik Plovpenning, Slesvig. Heraf skal især fremhæves et skattefund ved Braaskovgaard, DMS 73, hvor eksemplarer af mønten optræder sammen med mønter fra Valdemar II Sejr. Det har fået Gert Posselt til i en artikel benævnt Fem firpas-mønter fra Valdemar II, NNUM 1980 p 48ff at henføre mønten til Valdemar Sejr og præget et sted i Jylland. Deri har han nok ret.

Mønten med kongekronen nævner han kortelig. Men han end ikke diskuterer en eventuel ændring af møntens henførsel. Lige så let springer Keld Grinder-Hansen hen over mønten og lader den uændret forblive værende fra Erik Plovpenning, Slesvig.

Hvis ingen andre argumenter findes, da bør de to mønter i deres henførsel ikke skilles. Der er intet, der binder mønten med kronen til hverken kong Abel eller Erik Plovpenning. Den synes aldrig fremkommet i noget skattefund. Eksemplaret, der afbildes hos Mansfeld-Būllner som nr. 38, var gengivet efter Ramus & Devegge tavle XXIV, III fra eksemplaret hos Chr. Jürgensen Thomsen og i kataloget over dennes samling katalogiseret og afbildet som nr. 10.585, hvorefter det indgik i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Mønten synes ikke nævnt i andre samlingsfortegnelser.

Begge mønter, både den med portrættet og den med kongekronen, bør anses som værende fra Valdemar II Sejr og præget på et jysk møntværksted.

(2000)


Tilbage til Dansk Mønts forside