Mønten i Altona mod Johannesstrasse.

Fremmede mønter præget på den danske Mønt i Altona

af Jørgen Sømod

Mens Den kongelige Mønt i København kun synes at have præget en eneste fremmed mønt, nemlig den finske 1 markka 1922, der også korrekt bærer Den kongelige Mønts mærke, hjertet, idet islandske mønter 1922-1940 samt grønlandske og dansk vestindiske mønter næppe kan betegnes som fremmede, blev der på den danske Mønt i Altona præget en lang række udenlandske, især hamburgske mønter, der udmøntedes i den relativ korte periode, som denne møntfabrik eksisterede i. Den i 1830 i Altona udmøntede Zweidrittel for Lauenburg kan, tilsvarende som for øvrige udmøntninger til bilandene, ikke betragtes som en fremmed mønt. Den kongelige Mønt i Altona oprettedes 1771 og fra den umiddelbart forinden nedlagte Mønt i Rethwisch overførtes denne Mønts redskaber. Mønten i Altona virkede indtil 1863, hvor den nedlagdes, hvorefter alt brugeligt overførtes til Mønten i København. Af de fra Rethwisch overførte ting, antages enkelte dele at stamme helt tilbage til den gamle gottorpske Mønt i Tönning, hvorved tingene således må have ført en omskiftelig tilværelse. Under den første slesvigske krig, var Mønten i Altona i den slesvig-holstenske provisoriske regerings besiddelse. Hermed følger en liste over de i Altona prægede fremmede mønter:

Oldenburg

Stemplerne til mønterne 1775 og 1776 blev skåret af Johan Ephraim Bauert, der signerede flere af dem med sit initialbogstav B. Betegnelsen "Påstået sølvafslag af Pistol" skyldes, at guldmønt og sølveksemplar ikke er stempelidentiske. Se endvidere Fællesmønt nr. 37.

    K&T       Merzdorf

Friedrich August

Friedrich Augustd'or eller Pistol
1776  369       *248      LEB 15142      Behrens 844    Lange 522

Påstået sølvafslag af Pistol
1776  369a      *248 Anm.    Timm 127      Behrens 845

Albertusthaler
1775  370       *249      von Hemmert 2055  Behrens 837    Lange 524

Kobberafslag af Albertusthaler
1775  ej       250 Anm.?    LEB 15141

Speciesthaler
1775  371       250       LEB 15140      Behrens 838    Lange 523

Peter Friedrich Wilhelm

4 Grote
1792  372       257       LEB 15143      von Hemmert 2060

2 Grote
1792  373       *260      LEB 15144      von Hemmert 2061

1½ Grote
1792  374       *262      LEB 15145      von Hemmert 2062

1 Grote
1792  375       *263      LEB 15146      von Hemmert 2063  

Jever

I 1796 forhandledes om udmøntning af småmønter for Jever. Imidlertid kom aftalen ikke i stand og den planlagte udmøntning blev foretaget på den Anhalt-Bernburgiske møntanstalt i Harzgerode.

Hamburg

Hamburg havde fra gammel tid sin egen Mønt. Da man imidlertid i 1805 stod uden møntmester, prægedes i dette år, men med årstallet 1806 hamburgske mønter på Mønten i Altona. Hans Schierven Knoph, en brorsøn til den danske møntmester af samme navn besatte embedet som møntmester i Hamburg fra 1805 til 1809, hvorefter Mønten nedlagdes. Han indrettede derefter en privat møntfabrik i Hamburg, som virkede indtil 1842. Han signerede ligesom farbroderen sine mønter med H·S·K·. Fra 1843 til 1862 blev alle mønter præget i Altona med undtagelse af de af skillemønterne fra 1855 med møntbogstavmærke A, idet disse prægedes i Berlin. I året 1862 udmøntedes i Altona hamburgske dukater med årstallet 1863.

    Gaedechens           Jaeger
2 Dukat
1806    78               85

1 Dukat
1806   206               84
1843   239               91
1844   240               91
1845   241               91
1846   242               91
1847   243               91
1848   244               91
1849   245               91
1850   246               91
1851   247               92
1852   248               92
1853   249               92
1854   249a              93a
1855   249b              93a
1856   249c              93a
1857   249d              93a

    Gaedechens Schwalbach  Jaeger
1 Dukat
1858   249e              93a
1859   249f              93a
1860   249g              93a
1861   249h              93a
1862   249i              93a
1863   249k              93a

1 Schilling
1846   1009      630       48b
1851   1010      633       48b
1855   1010b      639       51b

1 Sechsling
1846   1090c      631       47b
1851   1090d      634       47b
1855   1090f      640       50b

1 Dreiling
1846   1220      632       46b
1851   1221      635       46b
1855   1221b      641       49b

Schaumburg-Lippe

Stemplerne til mønten er skåret af Hans Frederik Alsing, som på portrættets hals har anbragt sit navn: ALSING. Den er i to omgange præget i ialt 1053 eksemplarer med først 874 og siden 179 stykker. I nyere kataloger erklæres de 874 stykker som værende mærket FF og de 179 som værende uden møntmestermærke. Om det forholder sig så, er ikke bekræftet. Ej heller er der fremlagt dokumentation for, om variationen uden møntmestermærke overhovedet eksisterer.

Georg Wilhelm

2 Georg Wilhelmd'or, 2 Pistol eller 10 Thaler

1829 med møntmestermærke FF  Weinmeister 78  KM 50  Schön 9 AKS 4
1829 uden møntmestermærke            KM 50  Schön 9 AKS 4var.

(1998)


Tilbage til Dansk Mønt