Møntcirkulation før og nu

af Jørgen Sømod

Hvor lang tid tog det i året 1300 at fragte et vognlæs gulerødder fra Holstebro til København? Gæt! Skal vi sige et sted mellem 3 og 14 dage? Måske har den hurtigste vej været med skib.

Hvor lang tid tog det så i året 1800 at fragte sådan et vognlæs? Gæt! Det må vel være nogenlunde det samme. Der er ingen nævneværdig forskel. Det var stadig hest eller sejlskib.

Hvor lang tid tog det så i 1941? Det kan tælles i timer. Der er motorskibe, jernbaner, biler, hovedveje, Lillebæltsbro og faste færgeforbindelser, ja, endog flyvemaskiner. I årene omkring statsbankerotten i 1813 var den by i landet, som var hårdest ramt af skillemøntmangel, netop Holstebro. Det kan vi se i mængden af privat udgivne nødpengesedler.

Da der atter blev skillemøntmangel i 1941 og man måtte klare sig med frimærkepenge, var det i de samme landsdele, som de der 130 år tidligere havde haft de største problemer, at man fremstillede flest frimærkepenge med større værdier. Også denne gang var det Holstebro, der var hårdest ramt. Vi ser heraf, at den tekniske udvikling ændrede overhovedet ikke de økonomiske afstande i Danmark.

Nu går vi tilbage til år 1900. Til Søllested på Lolland. Vi er langt ude på landet. En pige samler enører til brudeudstyr. Hun blev aldrig gift. Måske var manden rejst til Amerika. Enørerne lå vedblivende i en stor flaske. Det var dengang, den skandinaviske møntunion eksisterede og svenske og norske mønter cirkulerede jævnbyrdigt med de danske. Der var næsten 2.000 enører. 5,3% af dem var svenske, 1,7% af dem var norske.

Afstanden fra Søllested til Sverige år 1900 har vel været som afstanden mellem Roskilde og et sted i Jylland år 1300. Nu kommer Keld Grinder-Hansen som en af hovedkonklusionerne i sin bog (side 214-16) og fortæller, at fordi der kun er 18% (atten) af ham erklærede sjællandske mønter i de nørrejyske møntfund, så skyldes det, at man ved landgangen til de forskellige landsdele skulle tvangsveksle sine penge.

Jeg tror ikke på ham! Det gør Jørgen Steen Jensen, som meddeler, at han er "metodisk bevidst og kompetent forsker."

(2000)


Tilbage til Dansk Mønt