KLIK for forstørrelse!

Halv rigsbankskilling 1838

af Jørgen Sømod

Hver eneste gang jeg får en slidt Ĺ skilling 1838 i hånden, mindes jeg med glæde den beskedne møntsamling jeg havde som ganske lille dreng. Jeg synes det er en flot mønt, selv om eksemplaret måtte være nok så nedslidt.

Siden reorganiseringen af møntvæsenet i 1813 havde man som halve skillinger anvendt de gamle treskillinger med årstallet 1812, men som der står i placaten af 19. april 1838 om den nye mønt, var de nu næsten forsvundet fra omløbet.

I bedste enevældestil gives også en forklaring på nødvendigheden af den nye kobbermønt, nemlig at den skulle afhjælpe et savn hos den fattige klasse og hos adskillige næringsbrugere. Dernæst oplyses, at 128 stykker skulle veje et pund kølnsk vægt, hvilket svarer til 3,654 gram for gennemsnittet af den enkelte mønt. Og endelig, at mønterne er concave, randede og at ingen er forpligtede til at modtage for mere end 8 rigsbankskilling af dem ad gangen.

Den prægedes på Mønten i København for et samlet pålydende af 4.057 rigsbankdaler, svarende til godt og vel trekvart million stykker. Selve mønten er i alle henseender usigneret, men man kan næppe forestille sig, at stemplerne kan være skårne af andre end gamle Johannes Conradsen, der således med denne lille mønt afsluttede sin lange karriere som Møntens medaillør.

Motivet med Frederik VIís kronede monogram over årstallet 1838. på forsiden og bagsideindskriften RB:Ĺ SK: kan næppe være mere enkelt. Men udførelsen er stilren og er sket med en sikker hånd. Og mønten er en værdig repræsentant for hele empirestilen, hvortil bogtrykskriften Bodoni, som her er anvendt ved beskrivelsen af møntens bagside, også hører. Man bemærker især de karakteristiske særegenheder i bogstav R og i tallet 2.

Det stilsikre motiv er måske årsagen til, at jeg altid har været fascineret af mønten og det også på et tidspunkt, hvor jeg intet anede om hvad stilarter var for noget. Johannes Conradsens efterfølger i faget, medaillør F. C. Krohn fandt også behag i mønten; i alle fald har han forsøgt at kopiere den ved udførelsen af halvskillingen 1852. Nye tider krævede imidlertid, at motivet moderniseredes. Det lykkedes ikke. Halvskillingen fra 1838 vinder.

(1999)


Tilbage til Dansk Mønt