Den kongelige grønlandske Handel

af Jørgen Sømod

Grønland opdeles administrativt i tre hoveddistrikter, vest, øst og nord. Den nordlige del interesserede ikke Danmark, hvorfor området frit blev indtaget af Knud Rasmussen og hans fæller. I den østlige del var kun området omkring Angmagssalik blevet indtaget, mens den vestlige del siden Hans Egedes dage har været genstand for interesse.

I den vestlige del, med undtagelse af de bortforpagtede områder, bestod pengeomløbet for beløb over 25 øre af pengesedler, mens man for småpengenes vedkommende hele tiden udelukkende anvendte almindelig dansk skillemønt, som kolonierne til stadighed blev forsynet med. For Angmagssaliks vedkommende anvendtes zinktegn, siden suppleret med tegn af aluminium.

Derfor har nogle vśrdimśrker forfærdiget af L. Chr. Lauer i Nürnberg indstemplet Grønlands officielle mærke, en isbjørn i et kronet skjold, voldt problemer med hensyn til stedfæstelse og brug. Vśrdimśrket af værdien 5 øre har i den stiplede fodlinie 16 prikker, hvilken stempelvariant er leveret fra kort efter århundredeskiftet og indtil 1908. 1 øren har i den stiplede fodlinie 11 prikker. Denne stempelvariant synes tidligst fremkommet omkring 1904. Det indslagne officielle våbenskjold, kendt siden 1665, hvor en gående isbjørn i våbenskjoldet optræder på en dansk speciedaler og den kendte stående isbjørn som siden 1819 er en fast bestanddel af det danske kongevåben, lader forstå, at ingen privat kan være udgiver.

I Vestgrønland har man helt fra 1862 ikke betalt de indfødte den fulde pris for deres varer, men fradraget en afgift til dækning af koloniens drift, hvilket hovedsagelig var udgifter til fattigvæsen og administration. Når udgifterne var betalt, blev den overskydende afgift, kaldet repartition, efter særlige regler, som en art dividende, fordelt eller reparteret blandt fangere og andre, der havde solgt varer til butikken.

I en anordning vedrørende de grønlandske kommuneråd den 18. maj 1910 hedder det i § 36: - - - Hver Gang der ved Handelsstederne indhandles monopoliserede grønlandske Produkter, der er bestemte til Hjemsending, skal Handelsbestyreren samtidig med Betalingen til Sælgeren for Beløbet udlevere Kontrolmærker, mærkede med Handelsstedets Navn.

Disse Kontrolmærker danner Grundlaget for Beregningen af den Kommunen tilkommende Indhandlingsafgift og samles af Kommuneraadets Formand, som dog til denne Indsamling skal have Ret til paa et tilgængeligt Sted i Handelsstedets Butik at opstille en aflaaset Beholder, i hvilken de i Kommunen hjemmehørende Sælgere kan nedlægge deres Mærker.

Sådanne mærker fremstillet af karton er almen kendte. En del af dem blev under anden verdenskrig overstemplet Grl.Adm. og sendt i cirkulation som skillemønt.

Det er en mulighed, at de lauerske vśrdi-mśrker har været forløbere for de kendte kontrolmærker af pap. Den korte cirkulation mellem Handelsbestyreren og den aflåste beholder, kan forklare den store sjældenhed. Hvorvidt bagsideindstemplingen skal forklares som en distriktsangivelse, en tidsangivelse, en optællingsmarkering eller anden kontrolmarkering får stå hen i det uvisse. I samlerkredse fremkom et eksemplar første gang i 1959.

	5 øre
	Forside præget: VŚRDI-MŚRKE | 5 | ................ 
	[16 prikker på linien] | ydre perlering
	Bagside præget: 5  | ydre perlering
	Forside indslået: Grønlands kronede våbenskjold med siddende isbjørn
	Kobber, 17,3 mm

	5 øre
	Forside præget: VŚRDI-MŚRKE | 5 | ................ 
	[16 prikker på linien] | ydre perlering
	Bagside præget: 5  | ydre perlering
	Forside indslået: Grønlands kronede våbenskjold med siddende isbjørn
	Bagside indslået: +
	Kobber, 17,3 mm
		
	1 øre
	Forside præget: VŚRDI-MŚRKE | 1 | ........... 
	[11 prikker på linien] | ydre perlering
	Bagside præget: 1 | ydre perlering 
	Forside indslået: Grønlands kronede våbenskjold med siddende isbjørn
	Kobber, 15,3 mm

	1 øre
	Forside præget: VŚRDI-MŚRKE | 1 | ........... 
	[11 prikker på linien] | ydre perlering
	Bagside præget: 1 | ydre perlering 
	Forside indslået: Grønlands kronede våbenskjold med siddende isbjørn
	Bagside indslået: +
	Kobber, 15,3 mm

(2001)


Tilbage til Dansk Mønt