Jagten på kong Olufs mønt

af Jørgen Sømod

En af de største gåder i den danske numismatik turde være at udpege kong Olufs mønt. Vi ved, at den er præget i Skåne, antagelig i Lund i året 1377. Vi ved, at den er blevet betegnet som en kobbermønt, hvorfor det bør antages, at mønten umiddelbart ligner de tidligere "borgerkrigsmønter". Vi ved også, at den ikke kan findes i et møntfund nedlagt før end det famøse år. Det er logik for begyndere.

Da der ikke fremkommer borgerkrigsmøntlignende mønter i skattefund på så sent et tidspunkt, skal mønten såfremt et eksemplar er kendt og bevaret, søges blandt de af "borgerkrigsmønterne", som ikke er fremkommet i skattefund, men gerne som løsfund i kirke eller på mark. De af sådanne mønter, som af udseende klart peger bagud i tiden, kan let udelades.

Derefter bliver tilbage et antal stykker, hvor enhver uden nærmere forkundskaber har lov til at mene, at en af dem må være den rigtige. Umiddelbart har man lov til at gætte på, at mønten i stilistisk henseende på en eller måde adskiller sig fra de øvrige, idet den er de mange år yngre.

For at tale et nutidigt sprog, opstilles hermed rækken, hvori den mulige kong Oluf mønt kan gemme sig. Og på en skala fra 1 til 10 giver jeg hver af mønterne point, således, at det højeste pointtal gives den mønt, jeg anser har den højeste chance for at være den rigtige mønt. Ved siden af kan læseren og dennes møntvenner hver indskrive de pointtal, de mener mønterne bør have. Man kan så sammenligne resultaterne og diskutere dem. Det kan være lige så rigtigt og interessant, som at diskutere religion, politik, vejret eller sex. Man kan også holde en demokratisk afstemning om det.

Sømod/M-B    
210/604 1  
211/621 1  
338/318 *) 5  
371/595 2  
374/538 8  
382/574 1  
383/577 2  
406/576 6  
437/642 2  
440/655 2  
441/658 1  
442/663 3  
443/667 2  
444/668 4  
445/669 2  
446/674 3  
448/677 1  
449/- 1  

___________________

*) Mønten 318/338 erklærer Keld Grinder-Hansen ganske vist forekommende i møntskattene fra Aakirkeby og Rønne kirke. Imidlertid er det ifølge Danmarks middelalderlige skattefund mønten M-B 319=285, der er fremdraget i de to fund. Og i de oprindelige fundbeskrivelser, dels den kobberstukne gengivelse i Beskrivelsen af 1791, dels i Jørgen Steen Jensens fundbeskrivelse med vedføjede afbildninger i Rønne Købstad i 650 år, er det også i begge tilfælde entydigt MB 319=285/Sømod 171, der er fundet. Det synes som om, at Grinder-Hansens bog snarere er en gyser end en ph.d.-afhandling. Det må være heldigt for ham, at han blev museumsmand. Hvis han var blevet elektriker og han der havde arbejdet på samme måde, ville strømmen enten aldrig komme eller også var der opstået en kortslutning, hvorved strømmen alligevel ikke ville komme til nytte. Stort tillykke til Jørgen Steen Jensen, som var hans daglige vejleder.

(2000)


Tilbage til Dansk Mønt