Aning‚q
Norsk mønt fundet i Amerika som grønlandsk frimærkemotiv!

af Jørgen Sømod

Den 13. august 1999 udsendte det grønlandske postvæsen en serie frimærker, kaldet De Arktiske Vikinger i Grønland. Mærket med den pålydende værdi 5,75 viser noget, som bør antages for mønter. Imidlertid har hverken arktiske vikinger eller andre slået mønt i Grønland. Det viste er en forvansket gengivelse af forside og bagside af en molestreret norsk mønt fra slutningen af 1000-tallet. Mønter i stil med denne findes i stort tal bevarede i smukke kvaliteter.

Den viste mønt er heller ikke fundet i Grønland, men derimod i Amerika, hvor den blev fremdraget under en udgravning i 1957 i staten Maine. Mønten beviser, at der i vikingetiden har været europæisk forbindelse til langt ned i Amerika, dengang kaldet Vinland. Men den fortæller ikke, hvem der drog turen. Om det var en indianer eller en eskimo, der først havde erhvervet mønten langt mod nord eller om vikingerne selv kom så langt mod syd, står i det uvisse.

Om skibet, hvori mønten har befundet sig, undervejs lagde til i Grønland er også uvist. Ligeså er det uvist, om mønten nogensinde har befundet sig i Grønland. Derimod er mønten en dokumentation for, at det ikke var Christoffer Columbus, der opdagede Amerika. Men det er jo en ganske anden historie, selvom turen til Vinland i første omgang gik over Grønland.

I det hele taget, er der aldrig nogensinde fundet hverken vikingetidsmønter eller middelaldermønter i Grønland. Ældst i Grønland fundne mønter synes at være fra syttenhundredetallet; så man kan næppe komme og påstå, at afbildning af en gammel mønt, afspejler Grønlands historie.

Da grønlænderne i en nyere tid første gang blev gjort bekendt med mønters eksistens, var begrebet dem aldeles ukendt og man vidste ikke umiddelbart, hvad de skulle kaldes. De runde blanke skiver mindede dem mest om fuldmånen. Derfor hedder måne og mønt det samme på grønlandsk, nemlig aning‚q.

(1999)


Tilbage til Dansk Mønt