Thumatorp

I 1000-tallet har danske konger slået mønt i denne skånske by:

Hauberg skriver i sin "Myntforhold ... indtil 1146":

Thumatorp, det nuværende Tommerup eller Tommarp, i Kristiansstads Len, hvor der fordum fandtes saavel et Benediktiner- som et Bernhardinerkloster. Kun tre Mynter, fra Svend Estridsen, Harald Hein og Knud den Hellige, kunne henføres hertil, hvorfor Myntstedet maa antages at have været i Virksomhed kun en kortere Periode. Navnet skrives paa Mynterne: Tumad, Tumai eller Tu.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt