Christoffer 1. (1252-1259)

Christoffer 1. lå i strid med kirken - bla. lod han ærkebisp Jakob Erlandsen fængsle, hvilket resulterede i kirkens bandlysning af Danmark. Desuden havde han stridigheder med Abels søn Valdemar, som han måtte overlade Slesvig.

Christoffer 1. er repræsenteret med 47 numre i H. V. Mansfeld-Bûllner: Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377 (1887; reviderede udgave, 3. oplag ved Johan Chr. Holm, København 1974) - Dog udelader J. C. Holm to nummre (60 og 87) som mispræg.

Det drejer sig om:

Imidlertid har nye fund og forskning siden Haubergs og Mansfeld-Bûllners dage betydet store ændringer af opfattelsen af periodens møntvæsen, herunder de enkelte mønters henførelse til bestemte konger og møntsteder.

I juni 2000 udkom Keld Grinder-Hansens Ph.d.-afhandling (se litteraturlisten), der kombinerer den historiske og den numismatiske vinkel på stoffet. Bogen indeholder bl.a. mange nye bud på ændringer i det Hauberg/Mansfeld-Bûllnerske system, hvorfor det anbefales at konsultere dette værk, hvis man søger oplysninger om moderne forsknings stade vedrørende mønter fra dette tidsrum.

Et af resultaterne af denne forskning er at MB 145 sandsynligvis skal overføres fra Erik Klipping til Christoffer 1.

Desuden anbefaler vi Dansk Mønts regneark med liste over de væsentligste ændringer i mønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner - se nedenfor under .


Litteratur:


1241-1375: Bestemmelsesnøgle til Borgerkrigsmønterne.
1241-1375: Regneark med oversigt og konkordanser over Borgerkrigsmønterne


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside