Knud den Store (1014/18-1035)
Penning Slagelse, Hauberg 38

BR 907 lot 2 (2022) ex Plemming Ploug, Michael Fornitz, Lanz (München) auktion 39 (1986)

 

Denne interessante mønt har i hovedtypen indskriften +IN PRINCIPIO ERATH FABUMI, men på stykket fra Enner-fundet: +IN NOMIINE DEI PATRI. Begge typer har på bagsiden +ETH FARBUM ERATH APATH M - dvs. det kendte bibelcitat: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud.

 


Litteratur:


Tilbage regneark over Danske Mønter før 1241
Tilbage til Dansk Mønts forside