Knud den Store (1014/18-1035)
Penning Slagelse, Hauberg 41

 

"Reversmotivet med fem små kors opsat i korsform findes kun på Haubergs typer Hbg. 41-43, som alle er meget sjældne, og knytter dermed disse typer sammen. Det understreges af, at der på typeeksemplarerne for Hbg. 41 og 42 er anvendt samme reversstempel. Aversen på Hbg. 42 imiterer Knuds engelske Pointed Helmet type, cirka 1024- 1030, hvilket placerer disse mønter i slutningen af 1020’erne eller senere. Der kendes umiddelbart kun til to eksemplarer af typen Hbg. 41, i henholdsvis den Kongelige Mønt- og Medaillesamling i København (KMMS) og Kungliga Myntkabinettet i Stockholm (KMK). De er præget med samme avers, men forskellige reversstempler (eksemplaret i KMK er illustreret af Bergsøe 1882, nr. 3 og Galster 1929, fig. 5)."

(Christiansen og Horsnæs, se litteraturlisten)

 


 

Litteratur:

 


Tilbage regneark over Danske Mønter før 1241
Tilbage til Dansk Mønts forside