Valdemar Sejr (1202-1241)
Penning Ribe, Hauberg 42b

 

 

 

 

 

 

Forrige Næste

Denne mønttype er den almindeligste danske mønt fra højmiddelalderen. På Thomas Høilands auktion nr. 127, november 2008 bortauktioneres en repræsentativ samling af Valdemar Sejr Hauberg 42b. I kataloget hed det bl.a.:

I middelalderen havde alene kongen møntret. De mange mønttyper fra hver konge viser, at de årlige møntindkaldelser til Mikkelsdag - 29. september - i lange perioder har fungeret.

Fundene angiver, at udmøntningerne fra et bestemt møntsted havde lokalt omløb, således at det bl.a. er sjældent at finde jyske mønttyper i sjællandske fund og omvendt.

Der er imidlertid én bestemt mønttype, Hauberg 42b, der blev præget under Valdemar Sejr (1202-1241), som fuldstændig bryder dette mønster, idet den er fundet i samtlige danske amter - især i form af kirkegulvsfund, hvor meningmand har tabt den under kirkegangen.

Dette, at mønten er fundet over hele landet, har givet anledning til betegnelsen ”Valdemar Sejrs Rigsmønt”. Da mønten formentlig kun er slået i Jylland-Fyn-området, vil den mere korrekte betegnelse være Valdemar Sejrs ”Landsmønt”.

Ifølge Hauberg kendes henved 40 varianter af denne mønt. De talrige variationer i bitegnene (kugler, ringe, halvmåner, etc.) omkring forsidens Jyllands Sigel og bagsidens kors viser, at der er tale om store og langvarige udmøntninger.

(…)

(Thomas Høiland, auktionskatalog 127, november 2008 side 52)

 

Nedenfor gengives illustrationerne fra Høilands katalog tillige med øvrige billeder af denne mønt. En opdeling af mønterne synes mest hensigtsmæssigt at foregå ud fra bagsidens bitegn, men en samlet oversigt, der også tager hensyn til forsidernes mange forskelligheder, er endnu ikke foretaget.

Systematik efter bagsidernes bitegn:

A    Ingen bitegn
B    Bitegn halvmåner
C    Bitegn ringe
D    Bitegn i selve korsarmene
E    Bitegn kugler i mellem korsarmene

 

A    Ingen bitegn

 

B    Bitegn halvmåner

 

C    Bitegn ringe

 

D    Bitegn i selve korsarmene

 

E    Bitegn kugler i mellem korsarmene


Litteratur:


Tilbage regneark over Danske Mønter før 1241
Tilbage til Dansk Mønt