KLIK for forstørrelse!

Forslag til undervisning i Danske mønter:
En møntherre, for eksempel

Christian 4.

Orienter dig i grundbogen om Danmark-Norge under Christian 4.
Klik derefter her for en oversigt over møntsteder, møntmestre og litteratur om Christian 4.s møntvæsen.

Giv en generel oversigt over periodens møntvæsen eller koncentrer dig om enkelte spørgsmål som for eksempel:


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter