KLIK for forstørrelse!

Forslag til undervisning i Danske mønter:

Falske mønter

Redegør for forskellen mellem de 2 hovedgrupper af falske mønter. Læs dernæst teksterne (lad dig ikke gribe af panik pga. det ældre sprog i nogle af teksterne!)

Bestem, hvilken type af falskmønteri, der er tale om og vurder, om det har været "farligt" for staten.
Hvad var baggrunden for de enkelte tilfælde af falskmønteri?
Overvej, i hvilke situationer, faren for falskmønteri er størst.
Hvordan foregår falskmønteri typisk i vore dage?
Hvad er strafferammen for falskmønteri i Danmark?


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter