KLIK for forstørrelse! Forslag til undervisning i Danske mønter:

Medailler

Studér udvalgte medailler fra perioden 1533-1788. Hvem lader fremstille medailler? Hvorfor? Hvordan fremtræder medaillerne? Hvilke træk kan anses for typiske for bestemte grupper af medailler, for eks. personmedailler eller krigsmedailler? Hvad har medailler været brugt til? Hvilke former for symbolik kan man finde i fremstillingerne? Find i et kunstleksikon de typiske træk i barokkens kunst. Påpeg disse træk i udvalgte medailler.

PS: Hvis man ikke bruger den fordanskede stavemåde "medalje" skrives "medaille". Hvorfor mon?

Forslag til studiemateriale (de latinske indskrifter findes oversat i Galsters værk (se litteraturlisten)): Søg at nå så mange svar som muligt inden du finder Galsters beskrivelse af de pågældende medailler!


Litteratur:


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter