Forslag til undervisning i Danske mønter:

Møntmester- og medaillørportrætter

Studér portrætterne af møntmestrene

Hvilke ligheder og forskelle bemærkes i de tre portrætter?
Hvordan har de to møntmestre og medailløren ønsket at fremstå?
Hvilken sammenhæng er der mellem portræt og den portrætteredes sociale status?
Find derefter oplysninger om de tre herrer i Personleksikonet. Svarer oplysningerne her til dine egne iagttagelser?


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter