KLIK for forstørrelse!

Forslag til undervisning i Danske mønter:

Propaganda på mønter

I flere tilfælde har mønterne tjent som propagandaobjekter. Her kan nævnes:

som de kendteste.
Find i grundbogen den historiske baggrund for udsendelsen af disse mønter. Hvad er mønternes eget budskab? Beskriv og begrund de symbolske elementer i mønterne. Hvem har været tiltænkt rollen som modtager af propagandaen? Begrund!

KLIK for forstørrelse! Som et særligt eksempel på propaganda kan nævnes den af det Konservative Folkeparti 1933 fremstillede Stauningkrone, der som privat fremstillet objekt naturligvis ikke havde nogen pengemæssig værdi i omsætningen.
Find i grundbogen de nødvendige oplysninger om Kanslergadeforliget 1933 og forklar herudfra budskabet i den konservative mønt.


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter