KLIK for forstørrelse! Forslag til undervisning i Danske mønter:

Slesvig-Holsten

Orienter dig i grundbogen eller i et leksikon om Slesvig-Holstens forhold til kongeriget.

Studer følgende mønter:

Hvad er den historiske baggrund for udsendelsen af disse mønter? Hvad er hovedforskellene mellem dem? Hvorfor havde Slesvig-Holsten en anden møntregning end den danske?


Tilbage til Undervisning i Danske Mønter