Peter Christian Winsløw (1708-1758)

Medaljør under Frederik 5. 1737-1744 havde Winsløw værksted i Paris, derefter udnævntes han 1745 til dansk hofmedaillør - bl.a. udførte han stemplerne til Hedenumrene 28, 29A, 30, 31A samt 33A. Winsløw udførte endvidere møntstempler i samarbejde med Arbien.

Imidlertid var hans foresatte ikke tilfredse med hans arbejder og efterhånden blev Winsløw både forarmet og forgældet.
I 1756 rejste Winsløw til Rusland, hvor han døde.

Winsløws initialer var W, CW eller PCW.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt