Frederik 4's 8-skillinger fra Kongsberg 1727-1730

af Kurt Guldborg Larsen

Den undersøgte mængde af denne type 8-skillinger er for nærværende ikke særlig stor. Kun ca. 60 eksemplarer, men alligevel giver det et realistisk billede af, hvad man med tiden kan forvente at finde af typer/varianter.

Først og fremmest præges udmøntningen af forsidens ændring i 1727 fra kongens spejlmonogram til Norske løve. En mindre detalje er en lille pulje stempler, hvor omskriften starter med et punkt: FRID IIII ... .

Bagsiden ændrer sit præg efter de respektive personer, der står for udmøntningen, og når det gælder det sidste år - 1730 - er der hele 3 varianter med hensyn til placeringen af punkter og stjerner.

Mønttypen er den eneste, der efter Frederik 4's død fortsættes under den efterfølgende konge - Christian 6. -, og det er kun forsidens omskrift, der ændres. Dette sandsynliggør, at der findes en sternpelkobling, hvor den samme bagside fra 1730 findes med forside fra begge konger. Denne er dog ikke fundet endnu.

Der kendes pt. enkelte forfalskninger fra 1728 og 1729 (afbildet sidst i denne artikel). De er ikke udførte som afstøbninger af ægte mønter, men derimod fremstillet med stempler udført af fagfolk. De adskiller sig fra de ægte ved at have anderledes udformede kroner og bogstaver, og er endvidere fremstillet i kobber. En enkelt af disse ses tydeligt at være forsølvet. Det antages, at der må været tale om en større produktion af falske mønter, idet det samme forsidestempel ses anvendt til mønter fra begge årene.

 

Forsider:

 

Bagsider:

 

Typeoversigt:

Fs. A / Bs. A Type 1.1 S:1 1727 S
Fs. B / Bs. A Type 2.1 S:3 1727 S
Fs. B / Bs. D Type 2.2 S:3 1730 S
Fs. B / Bs. F Type 2.3 S:- 1730 S
Fs. C / Bs. A Type 3.1 S:2 1727
Fs. C / Bs. B Type 3.2 S:4
S:2
1727
1728
Fs. C / Bs. C Type 3.3 S:2 1729
Fs. C / Bs. D Type 3.4 S:2 1730
Fs. C / Bs. E Type 3.5 S:4 1730 S

 

S:1 1727 S

DOMINUS MIHI ADIUTOR
* VIII * SKILLING DANSKE   1727     H C M    
pt. kendt 6 forside- og 5 bagsidestempler

 

S:3 1727 S

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   1727     H C M    
pt. kendt 2 forside- og 2 bagsidestempler

 

S:3 1730 S

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   17 30     * N B F */*
pt. kendt 1 forside- og 2 bagsidestempler

 

S:- 1730 S

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   17 30     * N B F *
pt. kendt 1 forside- og 1 bagsidestempel

 

S:2 1727

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   1727     H C M    
pt. kendt 7 forside- og 6 bagsidestempler

 

S:4
S:2
1727
1728

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   1728         C
pt. kendt 14 forside- og 15 bagsidestempler

 

S:2 1729

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   17 29     N B F
pt. kendt 7 forside- og 7 bagsidestempler

 

S:2 1730

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   17 30     * N B F */*
pt. kendt 6 forside- og 7 bagsidestempler

 

S:4 1730 S

FRID IIII D G REX DAN NOR V G
* VIII * SKILLING DANSKE   17 30     * N B F */*
pt. kendt 1 forside- og 2 bagsidestempler (NB! af denne type findes et unikt guldafslag)

 

Falske 8-skillinger 1728-1729

Forsidens krone og bogstaver er mere spinkle i deres udformning end de ægte eks. Mønten der pt. er unik, bærer desuden tydelige spor af forsølvning.
pt. kendt 1 forside- og 1 bagsidestempel

Kronen på forsiden er noget større end de ægte eks. og har desuden en mere markeret bund. De to mønter er kun set i kobber, og omtales ofte i auktionskataloger som "kobberafslag", selv om de rettelig er falske mønter. De har fælles forside, mens bagsiderne, foruden at de er fra hvert sit årstal, tillige er forskellige med hensyn til de personer der stod for udmøntningen. Eksemplaret fra 1729 er pt. unik, mens der fra 1728 kendes mindst 8 eksemplarer.
pt. kendt 1 forside- og 2 bagsidestempler

(Amagerlands Numismatiske Forening 230, 1998 side 95-99)


Tilbage til Dansk Mønt