KLIK for forstørrelse!

De romerske mønter fra Lilleborg, Bornholm

af Otto Mørkholm

Omtrent midt i Almindingen på Bornholm (Vestermarie s., Vester h.) ligger voldstedet Lilleborg ved den delvis udtørrede Borresø, der oprindelig omgav borgen på tre sider. Udgravninger af ruinen er foretaget i 1820'erne af holzförster Römer, i perioden 1887-1918 af museumsinspektør P. Hauberg, og i 1950'erne af Bornholms Museum og Nationalmuseets 2. afdeling (1). Ved disse lejligheder samt mere tilfældigt i 1963 er fremkommet følgende mønter:

1820-22 1887-1918 1954-57 1963 Ialt
Romerske mønter 1 2 6 - 9
Knud V 1146-1157 - 1 1 - 2
Valdemar I 1154-1182 1 1 5 - 7
Knud VI 1182-1202 1 11 23 - 35
Valdemar II 1202-1241 2 2 9 - 13
Erik Plovpenning 1241-1250 5 4 26 4 39
Abel 1250-1252 - 1 - - 1
Christopher I 1252-1259 13 30 29 - 72
Erik Klipping 1259-1286 2 22 53 - 77
Ubestemte 1 - 10 - 11
266

Som det fremgår, er næsten alle fundmønterne danske og udgør en sammenhængende række, der dækker ca. 120 år fra omkring 1150 til et eller andet tidspunkt i Erik Klippings regeringstid. Angående disse mønter skal jeg imidlertid indskrænke mig til at pege på to iøjnefaldende træk. For det første tyder tilstedeværelsen af så mange mønter fra Erik Klipping på, at den almindelige identifikation af Lilleborg med den kongelige fæstning på Bornholm, som blev indtaget og ødelagt af Anders Erlandsen og fyrst Jaromir ("Jarmer") af Rygen i 1259 (2), ikke holder stik. Borgens ødelæggelse ved brand, som er dokumenteret af de arkæologiske undersøgelser, må falde senere. Bemærkelsesværdig er endvidere de påfaldende få fundmønter fra Valdemar II Sejrs lange regeringstid. Fundmønterne antyder, at aktiviteten på borgen har været stærk i to perioder, under Knud VI i slutningen af 12. årh. og igen fra 1241 til borgens ødelæggelse. Mens aktiviteten i sidste periode delvis kan forklares ved stridighederne mellem kongemagten og ærkebiskop Jakob Erlandsen fra 1257, kan en lignende forklaring ikke opstilles for det første tidsafsnits vedkommende.

Imidlertid er det meningen i denne artikel at koncentrere opmærksomheden om de 9 romerske denarer, der så uventet dukker frem i en ren dansk middelalderkontekst, og hvoraf kun tre er udførligt publiceret (…; note fra Dansk Mønt: Resten af artiklen er udeladt her).

(NNUM 1969 side 137-138)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt