KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
25 øre, København

København. Forside: monogram, bagside: værdiangivelse

Møntens udformning skyldes medailløren Gunnar Jensen (GJ).


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 10A:

1917, Schou 3
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt