KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
25 øre, København

København. Forside: monogram, bagside: værdiangivelse

Møntens udformning skyldes medailløren Gunnar Jensen (GJ).


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 13:

1922, Schou 2
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt