KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
1 øre 1913-23, København.

Forside monogram, bagside værdiangivelse

Mønternes udformning skyldes medaillør Gunnar Jensen (GJ).

Vægt:

Møntserien 5-, 2-, og 1 øre udførtes i jugendstil. I verdenskrigens sidste år steg kobberprisen så kraftigt, at man prægede 2 årgange i jern. Herom skriver Jørgen Sømod i "Mønterne fortæller" (1977) side 37:

"Det blev i det hele taget en kostbar affære med jernmønterne. Stemplerne blev alt for hurtigt ødelagt, hvorfor der benyttedes langt flere end normalt. Og ved inddragningen af mønterne var møntmetallet fuldstændig værdiløst. Omkostningerne ved en omsmeltning ville være alt for kostbar.
Da man samtidig var i færd med at opføre en ny møntprægeanstalt på Amager Boulevard i København, besluttedes det at iblande betonfundamenterne de inddragne jernmønter, for at de på den måde kunne udskadeliggøres."


Tilbage til Dansk Mønt