Christian 6.
1 Dukat 1730, København

Forside: kronet dobbeltmonogram, bagside: Christiansborg. Omskriften placerer fæstningen i Guinea, den moderne betegnelse for placeringen af den gamle danske koloni er Ghana.

Slået for Det vestindiske Compagni i anledning af tronskiftet. (Hede 1, Schou 1, Sieg 7).


Illustrationen viser den danske fæstning Christiansborg ved Accra i det nuværende Ghana. Fæstningen anvendes i dag som residentbolig for Ghanas præsident


Eksemplar fra Zincksamlingen:

1730, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt