KLIK for forstørrelse!

Christian 9.
1 øre, København

Forside: monogram, bagside: værdiangivelse, marsvin og kornaks


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 19A:

1878, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt