KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2. 40 års regeringsjubilæum, København 2012

20-, 500- og 3000-kroner i anledning af Margrethe 2.s 40 års regeringsjubilæum.

Forside: portræt af Dronning Margrethe, bagside: Våbenskjold

KLIK for forstørrelse!

KLIK for forstørrelse!

Om udgivelsen skriver Den kongelige Mønt bl.a.:

"Dronningens 40-års regeringsjubilæum 14. januar 2012 markeres med udsendelsen af en ny erindringsmønt 10. januar 2012.

Nyt portræt af Dronningen

Møntens forside viser en portrætbuste af Dronningen, gengivet i officiel funktion som ordensherre for de to kongelige ridderordner -Elefantordnen og Dannebrogordnen.

Portrætbusten er udformet af billedhuggeren Karin Lorentzen, som også er kunstneren bag flere andre mønter. Det var således Karin Lorentzen, som skabte portrættet af kronprinsparret til mønten i anledning af brylluppet i 2004.

Bagsidemotivet - Dronningens idé

Under forberedelserne til mønten blev H.M. Dronningen spurgt, om hun kunne have særlige ønsker til udformningen af bagsidemotivet.

Dronningen havde et meget klart ønske, om at rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark skulle komme til udtryk og være det centrale. Hun gik endda så interesseret ind i overvejelserne, at hun i skitseform angav sine tanker om, hvordan det kunne udtrykkes.

Heraldikeren Ronny Andersen, der er kongelig våbenmaler, har viderebearbejdet Dronningens idéoplæg til en heraldisk komposition, der indeholder figurer fra det kongelige våben. I motivet indgår således Danmarks tre løver og ni søblade (hjerter), Færøernes vædder og Grønlands bjørn, som udtryk for de tre rigsdele. Kompositionen er omgivet af bølgelinjer, som skal symbolisere havet, som forbinder rigets dele."


Dette er ikke en officiel udgivelse!

Hvad er dette?

Det er først og fremmest vigtigt at fastslå hvad det ikke er. Det er ikke en mønt - der er ingen værdiangivelse. Så er det vel en medalje? Både ja og nej. Det er ikke en officiel medalje selv om reklamen for den energisk understreger at den er slået på Den Kongelige Mønt.
Det skal altså understreges at selv om en medalje er slået på Den Kongelige Mønt er den ikke nødvendigvis en officiel udgivelse. Alle kan, naturligvis mod passende betaling, få slået lignende private produkter på Den Kongelige Mønt, og videresælge dem. Om den forgyldte metalskive er vær at samle på er op til den enkelte.
Den fås også i "ægte guld" (585 promille). Til Sammenligning er guldindholdet i den officielle guldjubilæums mønt på 900 promille. Varen markedsføres af Mønthuset Danmark.


Tilbage til Dansk Mønts forside