KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2.,
20 kroner 2012, København

Skibsmønter
Tolvte mønt: Fiskekutter

11. december 2012 har Nationalbanken udsendt en ny 20-kronemønt med en fiskekutter som motiv. Det er den tolvte temamønt i serien med skibe, der er udvalgt, så de dækker en bred del af dansk søfartshistorie.

Fiskekutteren har gennem årtier haft stor betydning for dansk fiskeris udvikling. De blå/hvide træfiskekuttere blev bygget og vedligeholdt på de små værfter i kystbyerne. Bådene blev bygget på klamp, det vil sige uden tegninger og alene på de erfaringer, der var båret fra mester til lærling. Skibsbyggertraditioner har rødder helt tilbage til vikingetiden og selv om fiskekutterne blev konstrueret efter samme grundprincipper, var der variationer fra egn til egn.

I 1980’erne betød regulering af fiskeriet, at det kystnære fiskeri, som træfiskekutterne var så velegnede til, ikke længere var rentabelt i samme grad. Samtidig blev vedligeholdelsen af trækutterne, efter de gamle byggetraditioner, for dyre. Nogle af de gamle fiskekuttere gør nu gavn som turist- og lystfiskerbåde.

Motivet er udarbejdet af billedhuggeren Margrete Sørensen, som har skabt et meget smukt og genkendeligt relief af den typiske danske fiskekutter, vi alle kender.

(Danmarks Nationalbank)


Tilbage til Dansk Mønts forside