KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 20 kroner København 2002

Forside: portræt, bagside: Århus rådhus (Sieg 70).

Præget som første mønt i en serie med danske tårne. Oplag 1.000.000 stk.

Valget af Århus rådhus som motiv hænger sammen med 100-året for arkitekten Arne Jacobsen, der også har tegnet Nationalbanken.

Kunstneren bag temamøntens tårnmotiv er billedhugger og grafiker Lis Nogel. Portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.

---ooo000ooo---

I øvrigt er det ikke første gang, at Århus rådhus varetager en sådan dekorativ funktion. I anledning af byjubilæet i 1941 prægedes en medaille af Harald Salomon. Per-Olof Johansson har skrevet en glimrende artikel om denne medaille, se litteraturlisten.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt