KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 20 kroner København 2003

Forside: portræt, bagside: tårnet på Børsen i København (Sieg 71).
Præget som anden mønt i en serie med markante danske tårne. Oplag 1.000.000 stk. Redaktionen på Dansk Mønt er ikke udelt begejstret for det kunstneriske resultat; det falder os noget for brystet, at Børsens smukke og karakteristiske spir med de 3 kroner er blevet så drastisk beskåret.

Bagsidebilledet skyldes billedhugger Karin Lorentzen, mens portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt