KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 20 kroner København 2003

Forside: portræt, bagside: tårnet på Christiansborg i København (Sieg 72).
Præget som tredje mønt i en serie med markante danske tårne. Oplag 1.000.000 stk.

Tårnmotivet er udført af den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, mens portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt