Margrethe 2., 20 kroner København 2004

31. marts 2004 udsendte Nationalbanken den fjerde mønt i serien af temamønter med tårne som motiv. Gåsetårnet i Vordingborg er motivet på møntens bagside. Det er billedhugger Tina Maria Nielsen, der har udformet relieffet af Gåsetårnet, mens portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner (Sieg 73).

Oplag 1.000.000 stk.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt