KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 10 øre 1973-1988, København

Forside monogram, bagside værdiangivelse

Fra 1. juli 1989 var 5- og 10-øre ikke længere gyldigt betalingsmiddel i Danmark. Sidste frist for omveksling var 1. juli 1992.


Tilbage til Dansk Mønt