KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 10 kroner 2007, København

Femte og sidste mønt i en serie 10-kroner præget i anledning af 200-året for H. C. Andersens fødsel.
Forside: portræt af Dronning Margrethe, bagside: nattergal

KLIK for forstørrelse!

Bagsidens motiv er inspireret af eventyret Nattergalen. Det er udarbejdet af billedhugger, professor Torben Ebbesen. Da historien om Nattergalen foregår i Kina, har han på mønten udformet de to kinesiske skrifttegn for nattergal.

"Motivet viser nattergalen siddende på en udsprunget kirsebærgren, som både er inde i og ude af et gyldent bur. Kirsebærgrenen er naturalistisk modelleret, og nattergalen gengivet flad som et kinesisk papirklip – men den bliver levende, når den som mønt flyver ind og ud af et andet gyldent bur, nemlig lommen", siger Torben Ebbesen på Nationalbankens hjemmeside.

Alle tre mønter er gangbare og kan veksles til pålydende (!) i Nationalbanken. Redaktionen af Dansk Mønt skal ikke lægge skjul på, at vi finder ordningen besynderlig. Guld- og sølvmønter med en pålydende værdi på 10 kroner er absurd. Vi ser ingen grund til at forlade konceptet med 200-kroner som pålydende værdi - og hvad angår guldmønten, kunne et pålydende på 2000 kroner. være naturligt - det har Sverige praktiseret i adskillige år. Dybest set er der hverken for sølv- eller guldmønten tale om cirkulationsmønt, men hvis man ikke vil tage skridtet fuldt ud, og erkende, at det reelt set er medailler, man præger, bør man give mønterne en pålydende værdi, der ikke er helt hen i vejret.


Tilbage til Dansk Mønts forside