Margrethe 2., 20 kroner København 2005

Kirketårnet på Landet kirke på Tåsinge udgjorde motivet på den sjette mønt i temaserien med danske tårne. Mønten udsendtes den 28. januar 2005. Tårnmotivet skyldes billedhugger Øivind Nygaard (Sieg 75).

Geografisk ligger Landet kirke meget tæt på det sted, hvor Elvira Madigan og hendes svenske elsker Sixten Sparre begik selvmord, da deres kærlighed var udsigtsløs. De ligger begravet på Landet kirkegård. Kunstneren til vor mønt har skjult to henvisninger til dette drama i sin mønt (tre, hvis man tæller med, at perspektivet på billedet nærmest synes at komme fra en grav). Find disse skjulte henvisninger på forstørrelsen af mønten!

Portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner.

Oplag ca. 1.000.000 stk.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt