Margrethe 2., 20 kroner København 2004

2. august 2004 udsendte Nationalbanken den femte mønt i serien af temamønter med tårne som motiv. Jørn Utzons vandtårn i Svaneke er motivet på møntens bagside. Billedhugger, professor Morten Stræde har udformet relieffet af vandtårnet på mønten.

Portrættet på forsiden skyldes billedhugger, professor Mogens Møller. Det kendes fra de kurserende 10- og 20-kroner (Sieg 74).

Oplag 1.000.000 stk.

Introduktionen af denne nye møntserie afstedkom forskellige vittige reaktioner, den morsomste var uden tvivl tegneren Roald Als' bidrag i Politiken, et bidrag, som Dansk Mønts læsere kan finde under Ordbog, humor på mønter.


Tilbage til Dansk Mønt