KLIK for information!

Euro og Eurocent

"Den danske regering bestående af en konstellation af Socialdemokratiet og Det radikale Venstre fremsatte 2. maj 2000 forslag til Lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta (Lov 288). Foruden af regeringspartierne anbefaledes forslaget især af de i oppositionen værende traditionelle regeringspartier, Det konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Venstre samt af disse partiers sædvanlige støtteorganisationer. Eftersom lovforslaget i henhold til Grundloven af 5. juni 1953 var at betragte som en suverænitetsafgivelse, blev det for at kunne træde i kraft sendt til folkeafstemning den 28. september 2000.

Med en samlet vælgerdeltagelse på 87,4% blev der afgivet 46,9% ja-stemmer og 53,1% nej-stemmer, hvorefter forslaget bortfaldt. (...)

Jørgen Sømod

Numismatisk er afstemningen interessant derved, at Danmarks Nationalbank offentliggjorde udkast til danske Euromønter, der efter afstemningsresultatet (foreløbig) forbliver udkast.


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt