Valdemar sejrs evige penning

Dansk Mønts redaktører har skrevet en bog om Valdemar Sejrs (1202-1241) rigsmønt, Hauberg 42b. Den er dermed noget så usædvanlig som en bog om en enkelt mønt.

Mønten stammer fra slutningen af Valdemar Sejrs regeringsperiode og afviger på alle måder fra periodens øvrige mønter. Først og fremmest har den haft en usædvanlig lang – i princippet evig – løbetid. Den er blevet set som tegn på en møntreform, men er meget mere end det.

Bogen giver begrundede og i mange tilfælde nye bud på, hvordan denne mønt skal forstås, herunder hvilken viden man kan få fra tidens møntfund, når de skriftlige kilder er tavse. Desuden er bogen forsynet med et større katalogafsnit, som gør den velegnet som referenceværk.

Bogen er på 160 sider og rigt illustreret. Den kan bestilles hos for eksempel Dansk Numismatisk Forening eller hos den lokale boghandler (ISBN-nummer: 978-87-999610-4-7).

 


Tilbage til Dansk Mønts forside