Peter Flensborg (1938-2011)

Oprindelig ingeniør, men fra 1973 indehaver af en kendt møntforretning i Studiestræde i København. Speciale i primitive betalingsmidler.

Herudover er Flensborg kendt som forfatter af 14-15 større bøger samt talrige mindre artikler om numismatiske emner. Blandt de vigtigste kan nævnes:

En mere fuldstændig liste over Peter Flensborgs arbejder kan findes i Litteraturlisten, F, ligesom vi også henviser til Peter Flensborgs hjemmeside.


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside