KLIK for forstørrelse!

Frederik 4.
2 Skilling, Glückstadt

1714, 1715, 1716. Møntmærke nældeblad: samt CW. Forside: portræt, bagside: krone (Hede 59, Schou hhv. 12-14, 9-12, 12-16, Sieg 54)

Efter forordning af 15. juli 1726 nedsatte man de 2-skillinge, der var præget i henholdsvis København 1711-19, i Glückstadt 1714-16 og i Kongsberg 1714-25, til kun at have en værdi, hvor 6 stykker = 10 skilling. Samtidig begyndte man at inddrage mønterne, og for at kunne genanvende sølvet, påbegyndte man en udmøntning af 4-skillinge.

 

  

Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 59:

1715, Schou 9
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside