Georg Galster (1889-1983)

Historiker og numismatiker. Overinspektør på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 1920-1959. Galster har en omfattende numismatisk produktion bag sig, såvel populære oversigter som Mønt (1966, ny udgave 1973), katalogværker som Unionstidens udmøntninger (1972) og Danske og Norske Medaljer 1533-1788 (1936) som talrige artikler om forskellige numismatiske emner.

Medaillen over Georg Galster er skabt af Arno Malinowski.
Galsters bibliografi søges under Litteratur, G.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt