Grüner

Møntmesterfamilie under Christian 4. og følgende konger.

1) Peter Grüner var møntmester i København (1628-1636) og Christiania (1643-1650) under Christian 4. Hans møntmærke var en blomst (1628-1629) samt en trekløver (fra 1629) - evt kombineret med initialerne PG.

2) Frederik Grüner, - se illustrationen - var søn af Peter Grüner. Han var møntmester i Christiania 1651 til sin død i 1674. Frederik Grüner anvendte forskellige møntmærker, hovedsagelig kviste og blade, evt kombineret med FG.

3) Peter Grüner, søn af Frederik Grüner, efterfulgte i 1674 faderen. Hans mærke var en kvist og PG. Da møntproduktionen fra 1686 flyttedes til Kongsberg efter store sølvfund der, fik Grüner lov til på forpagtningsbasis at fortsætte udmøntning af småmønt i Christiania til 1695, hvor mønten definitivt nedlagdes.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt