KLIK for forstørrelse!

Hans, Hvid, Malmø, u.år

Forside: kronet h; bagside: kors på skjold (Galster 31, Schou 124-167).
Assensfundets 703 eksemplarer fordeler sig som følger:

Schou Antal ex. Vægt, gennemsnit Finhed
125 144 0,73g 0,245-0,260
127 68 0,77g
130 31 0,76g
148 112 0,75g
153 253 0,74g 0,280


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Schou 133
KLIK for forstørrelse!

Schou 148
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt