Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1377-1481

af P. Hauberg

Fortsat

Fundlister

I den følgende Udsigt over de i den Kgl. Mynt- og Medaille-Samlings Arkiv beskrevne Fund, som have Interesse for den chronologiske Ordning, vil det bemærkes, at Fundene falde i forskjellige Afdelinger. Den første, 1330-1340, betegnes væsentlig ved engelske Sterlinge og franske Tournoser, hvortil senere nordtydske Brakteater slutte sig.

Disse blive i den følgende, 1350-1360, overvejende i Antal og optage stundom Fundene helt, hvorefter Wittenpfennige forekomme, først i ringere, men efterhaanden i større Antal. Omtrent ved Aar 1400 begynde Sechslinge og Dreilinge og c. Aar 1450 Schillinge at optræde i Fundene. Kun sjelden forekommer der Guldmynt i denne Periodes Fund, skjøndt der just paa denne Tid foretages store Udmyntninger i Guld i England, Frankrig og Tydskland. Dog maa fremhæves det betydelige Fund fra Slagelse i Aaret 1883, hvori fandtes 186 Guldmynter. Af de følgende 40 Fund vare 11 nedlagte i Bygningsgrunde.

Fortsættes


Tilbage til Dansk Mønt