Peter von Hemmert (1734-1810)

Blandt de store møntsamlinger var det von Hemmertske Mynt-Kabinet, der solgtes på auktion i 1807. Mængden af guldmønter er enorm og samlingen er yderst rig på store sjældenheder. Videnskabelig betydning har auktionskataloget for de mønters og medaillers vedkommende, der heri beskrives for første gang.

"(...) Arbejdsmarkens [1959] øvrige 11 afhandlinger skal ikke her omtales. Blot skal lige nævnes, at Axel Steenbergs afhandling om Brede bringer i erindring Peter van Hemert (1734-1810), hvis meget værdifulde møntsamling: Det von Hemmertske Mynt-Kabinet med katalog, udarbejdet af Chr. Ramus, efter hans økonomiske sammenbrud i 1805 blev solgt ved offentlig auktion den 10. februar 1807. I hovedbygningen i Brede havde han den smukkeste ramme om den berømte samling, hvoraf så mange sjældenheder indgik i Bille Brahes samling og nu kan påvises i L. E. Bruun's møntsamling."

(Axel Ernst, NNUM 1960 side 200-202)

Kataloget over Peter von Hemmerts samling 1807.

 


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside