Christian Herbst (1818-1911)

Numismatiker og arkæolog, fra 1843 ulønnet(!) medhjælper ved Møntsamlingen, fra 1866 inspektør og 1891-1898 direktør sammesteds.

Herbst har skrevet en række numismatiske artikler, således om møntmærker (i "Fædrelandet", 1841), borgerkrigsmønter (i "Antiquarisk Tidsskrift" 1843) og forskellige danske møntfund.

I 1886 udnævntes Herbst til æresmedlem i Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn og hædredes i 1885 med en guldmedalje (Bergsøe nummer 1058).

Hans store pengeseddelsamling erhvervedes i 1900 af Møntsamlingen.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside